Học
0
Blog là gì? Làm sao có thể tạo được blog
0

Sau một thời gian tìm hiểu về Wordpress, và đi học ở trên trường thì mình chuyển qua viết blog. Mình có biết được mấy anh lập trình viên và những cá nhân viết ...

0
Poster là gì?
0

Vài bữa trước mình được cô giáo giao bài tập Assignment về nhà, là làm thiết kế 3 poster theo yêu cầu là khổ A4. Và mình chột dạ tự hỏi poster là gì, về nhà ...