HTML
0
Tìm hiểu về HTML Image (Phần 1)
0

Ở những bài viết trước mình đã giới thiệu cho các bạn biết cách trình bày văn bản và danh sách cho trang web thông qua HTML. Đã đến lúc chúng ta học cách chèn ...

0
Tìm hiểu về các thẻ danh sách trong tài liệu HTML
0

Ở những bài viết trước bạn đã tìm hiểu các thẻ để tạo văn bản và định dạng văn bản trong HTML. Tuy nhiên, trong văn bản chúng ta hay sử dụng các hoa thị để ...

0
Tìm hiểu về Heading và Paragraph (Học HTML)
1

Xin chào các bạn! Bài viết trước chúng ta đã làm quen với Tag, HTML Element và Attribute. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng để đáp ứng nhu ...

0
Tìm hiểu về HTML Element và Attribute (Học HTML)
0

1. Các thuật ngữ HTML Element: Là một thẻ (HTML Tag) được trình duyệt đọc và xử lí. Empty Tag: Còn gọi là thẻ rỗng. Có thể gọi là Empty HTML. Element ...

0
Làm quen với HTML
0

1. Các thuật ngữ Html tag còn gọi là thẻ trong tài liệu HTML. Thẻ giúp định dạng cấu trúc tài liệu HTML 2. Cách khai báo một tài liệu HTML Trước khi bắt đầu ...

0
Giới thiệu về HTML
0

Lịch sử ra đời HTML Năm 1980, Khi Tiến sĩ Tim Bernes đang làm việc cho CERN. Ông đã đề nghị một cách thức cho những nhà nghiên cứu để có thể chia sẻ các tài ...